Hälsa handlar om att må bra och att ha de resurser som behövs dels för att klara de krav som ställs i vardagen och dels för att nå personliga mål. Vår hälsa påverkas av vår omgivande miljö, relationer, vår livsstil och levnadsvanor samt genetiska faktorer men även av vårt sätt att tänka! Våra tankar kan göra oss sjuka men våra tankar kan också påverka läkningsprocesser och förbättra vår hälsa.

Vad är hälsa för dig?

Vad får dig att må bra?