Mindre stress – mer välmående och livskvalitet!

img-kurser

Stress påverkar oss såväl fysiskt som mentalt och socialt – vår hälsa, vårt välbefinnande och vår livskvalitet. Idag upplever människor många gånger svårigheter med att hantera de påfrestningar och utmaningar vi möter i liv och arbetsliv. Stressrelaterad ohälsa är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa och sjukskrivning idag. Det är också ett faktum att vi inte är speciellt konstruktiva och inte heller presterar särskilt bra i perioder med långvarig stress och bristfällig återhämtning.

 

MEN det finns stora möjligheter både för individer och organisationer att påverka och förändra i en positiv riktning. Som Certifierad Coach och Certifierad Stress- och friskvårdsterapeut arbetar jag med kognitiv inriktning, ett coachande förhållningssätt och med fokus på det friska och det som är möjligt. Vi utgår alltid från just Ert nuläge, behov och förutsättningar för att skapa en välmående arbetsplats.

 

Inom området stresshantering erbjuder jag:

  • Föreläsningar/seminarium
  • Kurser
  • Individuella coachingsamtal
  • Analys av nuläge (medarbetarenkäter utifrån arbetsplatsens behov och önskemål, exv. på tema: psykosocial arbetsmiljö, stress, etc)

 

Syftet med samtliga tjänster är att öka individens kunskap och medvetenhet om stress, bl.a.:

  • Hur fungerar det här med stress egentligen?
  • Hur påverkar det mig? Vad händer i kropp och själ?
  • Vad stressar mig?
  • Hur kan jag själv påverka, förändra, förhålla mig…?

 

…och framförallt inspirera och ge redskap till förändringar för att själv kunna påverka och hantera liv och arbetsliv mot mindre stress, ökad hälsa och därigenom också mer arbetsglädje, ökad effektivitet och bättre prestation.

 

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information!