TårtbitarHur mår medarbetarna ert företag? I dagens samhälle är människorna en ovärderlig tillgång och många gånger avgörande för företagens resultat. Människors välmående och förmåga att utföra ett bra arbete påverkas av otroligt många faktorer både inom och utanför arbetet. Vi gör en nulägesanalys och tittar på medarbetarnas upplevda hälsa och företagets behov och möjligheter att främja hälsa men också öka arbetslust, förbättra arbetsinsatsen och möjliggöra att varje medarbetare får tillgång till hela sin potential.

Att investera i sin personal genom att förebygga ohälsa är mer lönsamt än att rehabilitera vid ohälsa!

Kontakta mig för mer information och prisuppgift katarina@vivira.se eller tel 070-5775944